İşletmelerinizi Zirveye Taşıyan Güç!..


Türkiye’de uluslararası standartlar ve koşullara uymak için en iyi kurumsal kaynak planlama yazılımı sunulmaktadır: Tiger Plus


Tiger Plus bir ERP çözümüdür.


  • Şirketlerin kurumsal ve operasyonel stratejilerini destekleyen,

  • Kurumlar ile tamamen uyumlu,

  • İç ve dış pazarda rekabetçi avantaj sağlayan,

  • Tam büyüme sürecini destekleyen,


Tiger Plus ERP Kurumsal Kaynak Planlama kavramını yeniden yorumlayarak rekabetçi şirket anlayışı için yeni anlayışlar sunar. Ayrıca şirketler ve gruplar için bu uygulama yazılımı en az bir maliyette, satış, dağıtım, üretim ve hizmet alanları ile meşgul olan şirketler ve kurumlar için çözüm sağlar.


Neden Tiger Plus uygulamasını seçmelisiniz?


Tiger Plus modüllerin entegre desteği ile çalışan şirketlerin tüm gereksinimleri düşünülerek geliştirilen bir ERP kurumsal kaynak planlama çözümüdür. Tam entegrasyon sayesinde, kullanıcılar bir kez sisteme gerekli bilgileri girdikten sonra kendi izin sınırları içinde güncel verilere erişecektir. Bilgi sınırlamalarının uyguluğu kontrol edildikten sonra, otomatik olarak güncellenir. İletişim yükünü, departmanlar ve süreçler arası çalışmalarda modüler ve entegre yapısı ile ‘ortak dil’ yaratarak azaltır.


Elektronik alanda iş akışı ve süreçlerin kontrolünü ve işlem onayını gerçekleştirerek belge ve telefon trafiğini kaldırır.
Zamanlamayla uygulanan raporlarınızı ve çalışmalarınızı sık sık otomatikleştirebilirsiniz ve bunları gerektiğinde çalıştırabilirsiniz. Tiger Plus size çalışma listenizi hatırlatır ve tamamlandığında ilgili kişileri bilgilendirir.
Türk Ticaret Kanunu ve diğer bölgesel/uluslararası muhasebe & finans standartları (FAS52, IAS, IFRS) ile uyumludur.
“Object Designer ve LOGO Objects” gibi isteğe uyarlama araçları, özellikle LOGO Çözüm Ortaklarına yönelik kurumsal gereksinimler doğrultusunda yeni ve fonksiyonel uyarlamalar oluşturmak için geliştirilmiştir.
Renk, yazı tipi ve birçok görsel değişim yoluyla raporlar üzerinde çeşitli ayarlamalar yapabilir, şirket logosu için çizim ve grafiklerden faydalanabilir, sütun silebilir veya sütunlara alan ekleyebilir ve yeni filtreler tanımlamak yoluyla farklı sorgular oluşturabilirsiniz.
En çok satılan ve satın alınan ürünleri takip etme, en çok satın alınan AR/AP ve AR/AP tarafından satın alınan ürünleri görüntüleme, stok/alım dönüşümü, banka ve kasa dairesi durumu ve çok daha fazla seçenek Manager Dashboard ile tek bir pencerede elinizin altındadır.
Tanımladığınız ilgili kataloglarda bulunan ve “Belge Yönetimi” fonksiyonu olarak bilinen kayıt ve işlem belgelerine ulaşabilirsiniz.
Açık ve Esnek Yapı, Bağlantılı Veritabanı Desteği – MS SQL ve Oracle seçenekleri mevcuttur.
Çoklu dil desteği sağlanmaktadır.
LogoConnect sayesinde şirketler ile diğer firmalar ve bankalar arasında E-Business köprüsü kurabilirsiniz.
E-posta sistemleri ile entegre bir yapıya sahip olabilirsiniz.
MS Office ile akıllı belge entegrasyonu seçeneklerinden faydalanabilirsiniz.
Windows ara yüz standartları ile tamamen uyumlu bu sistem sayesinde işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.