Payroll Plus...


Payroll Plus; GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise ürünleri ile entegrasyon halinde çalışan bir ücret bordrosu işleme ve takip uygulamasıdır.


Payroll Plus modüler bir yapıya sahip olacak şekilde tasarlanmıştır ve İstihdam Yönetimi, söz konusu uygulamanın en temel modülüdür. Modülün içeriğini istediğiniz zaman ihtiyaçlarınız doğrultusunda Navigator, Wage Simulation ve Payroll Plus WEB gibi başka modüller ile zenginleştirebilirsiniz.


Payroll Plus, Sosyal Sigortalar Kurumu (4-a) doğrultusunda çalışanlara yönelik tüm mevzuat gerekliliklerini karşılamakta ve mevsimlik personel çalıştıran şirketler ile diğer tüm ticari işletmelerin istihdam ve maaş yönetimi ihtiyaçlarına yanıt vermektedir. Tüm bunların yanı sıra Payroll, ücret bordrosu işlemleri, yasal prosedürler ve raporları otomatik hale getirmek ve mevzuat gerekliliklerini en aza indirgemek suretiyle insan gücünden tasarruf eder.


Payroll Plus esnek bir yapıya ve çok yönlü ürün özelliklerine sahiptir. Dolayısıyla öğrenmesi ve uyarlaması oldukça kolaydır. Bilgi Teknolojileri yatırımlarından en üstün faydayı sağlamanıza yardımcı olur.